Friday, March 6, 2020

Teambuilding Amsterdam realiseert Teamspirit

Teambuilding Amsterdam bij Duusk, want een hecht team presteer beter en realiseert minder verspilling. Teambuilding activiteiten om de onderlinge relatie van u medewerkers te intensiveren door vrees en drempels weg te nemen om zo

het rendement van uw organisatie te verhogen. Iedere ondernemer zou willen dat zijn werknemers als vrienden met elkaar

zouden communiceren, zonder vrees en drempels. Duusk weet wat de grondslag is om vrees en drempels weg te nemen

met een teambuilding. Immers als er bij een vriend verspilling dreigt en jij heb informatie om dit te voorkomen dan vertel

je dit aan je vriend.


Vrees en Drempels wegnemen


Duusk heeft bewezen dat vrees en drempels worden weggenomen tijdens een teambuilding bij Duusk.

Door intensief de onderlinge relatie te verbeteren resulteert dit in intensivering van de communicatie. Je praat immers

gemakkelijker met iemand die je goed kent, praten zonder vrees en drempels. Des te beter je relatie met je collega is des

sneller je met hem of haar zult en wilt communiceren om verspilling te voorkomen. Dit noem je teamspirit.
Verspilling voorkomen


De uiteindelijke reden om teambuilding activiteit bij Duusk te organiseren is om verspilling te voorkomen.

Verspilling van tijd, grondstof, energie, informatie aan het juiste adres tot uiteindelijk de klanten waar het allemaal om draait.

Een gemotiveerd team dat met elkaar wil communiceren zal minder verspilling geven met als resultaat dat de klanten

meer tevreden zijn.


Teambuilding Rendement

Een teambuilding bij Duusk resulteert direct in rendement. Bedrijven die investeren in hun mensen maken het verschil.

Doordat de relatie op persoonlijk vlak tussen uw personeel wordt versterkt.  Versterkt u de de wil om te communiceren.

Wij adviseren bedrijven ook altijd om aan de onderlinge relatie te werken voordat u een teambuilding communiceren op de

agenda zet, je hebt immers niets aan communicatie technieken als de wil om te communiceren er niet is.

Teambuilding = Betere onderlinge relatie = Elkaar willen helpen = Minder verspilling = Vergroot klant tevredenheid


Teambuilding activiteit Amsterdam: Werken aan onderlinge relatie


Een Teambuilding activiteit in Amsterdam om aan de onderlinge relatie tussen collega's te werken en te verbeteren, dit

realiseer je door de collega's met elkaar in contact brengen in een ongedwongen en gezellige ambiance. Je kunt het niet

afdwingen iemand beter  te leren kennen. Dat is een natuurlijk proces, die wij met een teambuilding een handje help.

De voorwaarden voor dit natuurlijke proces kunnen we op iedere locatie realiseren tijdens de teambuilding, immers

communicatie geeft realisatie en de intense contact momenten, (intieme zone)  bepalen de kwaliteit van de gesprekken

Natuurlijke elementen die relaties verbeteren


Wij adviseren u om uw teambuilding een bedrijfsuitje te noemen waarmee je kunst wilt realiseren.

Op deze wijze heeft de dag geen zware lading. Je kunt mensen niet dwingen om vrienden met elkaar te worden.

Je kunst mensen niet dwingen om met elkaar te communiceren. Binnen bedrijven werkt het communiceren

net als buiten bedrijven. Als je iemand goed kent en hem leuk vind zul je daar een beter gesprek mee hebben

dan als je met iemand praat die je oppervlakkig kent.


Tijdens de  teambuilding


Ontstaat een ongedwongen en gezellige en vertrouwde ambiance.

Ontstaat er communicatie zonder dat men de verplichting om te communiceren voelt.

Het onderwerp waar over gesproken wordt is voor ieder op het zelfde nivo zijn.

Het contact met elkaar is intens en afwisselend met veel verschillende collega's

Moet men communicatie om het mozaïek kunstwerk te realiseren.

Het is vergelijk baar met een bouwproject.

Communicatie geeft realisatie


Creatief met z'n allen het kunstwerk realiseren maakt je hoofd leeg, het werkt mediterend. De opdracht is afgebakend.

Met daarbinnen een bepaalde vrijheid. Allen door met elkaar te communiceren kun je het kunstwerk realiseren.

Het kunstwerk oppervlak maakt dat je dicht naast elkaar staat te werken. Op je werk sta je niet zo dicht bij elkaar.

Dit dicht naast elkaar werken geeft een niet te beschrijven vertrouwdheid met elkaar, zo close dat je vanzelf gaat praten,

de drempels zijn weg. Op je werk beperkt de band/communicatie met de meeste collega's waar je mee samenwerkt zich tot

werk gerelateerde zaken.

TEAMBUILDING STOCKHOLM

TEAMBUILDINGISTOCKHOLM.SE

De intense contact momenten die tijdens de teambuilding veelvuldig voorkomen veroorzaakt dat je onbewust en ongedwongen,

in elkaar intieme zone staat. In termen van aura's sta je in elkaars aura.  Dit omdat de ambiance, de sfeer en het gevoel van

veiligheid word bepaald door de onderlinge afstand tijdens het communiceren.


Kwaliteit van gesprekken - Intieme zone


Amerikaan Hall heeft de inter-persoonlijke (communicatie) ruimte

in 4 zones verdeeld:

De intieme zone (0-45 cm)                  De persoonlijke zone (45-120 cm),

De sociale zone (120-360 cm)              De publieke zone (360-750 cm of meer)

De Amerikaan Hall geeft hiermee aan dat de kwaliteit van een gesprek wordt bepaald door de afstand. Door gezamenlijk aan

een project te werken waarbij je in elkaars intieme / persoonlijke zone staat, ontstaat er onbewust een ambiance waarin snel

met elkaar over zaken praat waar je niet overpraat als je in de kantine zit. Op deze wijze leer je elkaar beter en intenser

kennen buiten je werk , dit is de manier om aan een relatie te werken en vrienden te maken.

No comments:

Post a Comment